p8a.JPG (17282 個位元組)      台南縣新化鎮鎮公所,為日據時期的建築物,經鑑定為"歷史性建築"為了興建地下三層停車場,只好暫時搬遷

  
        

回上層         上一頁        下一頁